Έχασα τα δεδομένα του λογαριασμού και ξεκίνησα από το 1 level

Αρχικά στον ηλεκτρονικό μου υπολογιστή διαθέτω δύο σκληρούς δίσκους αποθήκευσης (ssd & hdd). Για την αντιμετώπιση ενός σφάλματος του λειτουργικού μου συστήματος έκανα format στον ssd δίσκο κρατώντας τα δεδομένα μου στον hhd δίσκο, συμπεριλαμβανόμενου και του LegueOfLegends. Έπειτα από την επιτυχή επανεγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος "έτρεξα" το παιχνίδι κανονικά. Συνδέθηκα στο λογαριασμό μου, επέλεξα την πίστα ARAM και περίμενα να φορτώσει το περιβάλλον του παιχνιδιού. Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε ένα μήνυμα σφάλματος στην οθόνη το οποίο αναφερόταν στην έλλειψη ενός αρχείου το όποιο ήταν απαραίτητο για την εκτέλεση του παιχνιδιού, πετώντας με στην συνέχεια έξω από το παιχνίδι. Μετά από όσα προανέφερα αποφάσισα να εγκαταστήσω ξανά το παιχνίδι. Όταν η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε και συνδέθηκα στο λογαριασμό μου είδα πώς ήταν 1 level και όλα ξεκινούσαν από την αρχή... Θα με βοηθούσε πολύ μια άμεση απάντηση για την επίλυση του προβλήματος μου. Ευχαριστώ πολύ!!! Initially, I have two hard disks on my computer (ssd & hdd). To deal with an operating system error, I configured the SSD by keeping my data in the hhd disk,including the League Of Legends.After successfully reinstalling the operating system i run the game normally.I signed in to my account, I chose the track ARAM and I expected to load the game environment.An error message was displayed on the screen at this time which was referring to the lack of a file which was necessary to run the game, and then he threw me out of the game.After what I said, I decided to re-install the game.When the installation was completed and I logged into my account I saw how it was 1 level and everything started from the beginning ... It would be very helpful for me to have an immediate response to solving my problem. Thank you very much!!!
Μοιραστείτε
Αναφορά ως:
Προσβλητικό Σπαμ Παρενόχληση Λάθος Φόρουμ
Άκυρο