σχόλια από Rioter
BPGN (EUNE)
: It happened to me as well and it gave me a five game lower priority queue for something that's not my fault completely... 6 people had the same problem that game. I hope they take the penalty back from everyone that had this problem.
lol i got low priority queue 2 days ago because of that....
σχόλια από Rioter

ESCANORssama

ΕΠΙΠΕΔΟ 103 (EUNE)
Συνολικά Upvotes
Δημιουργία συζήτησης