σχόλια από Rioter
FireBall (EUNE)
: Duo ranked
Είμαι μέσα , εγώ παίζω adc
σχόλια από Rioter
σχόλια από Rioter
JFStormBow (EUNE)
: Weapons
Αν βάλεις ενα απο τα παραπάνω όπλα ναι .
σχόλια από Rioter
σχόλια από Rioter
σχόλια από Rioter

JFStormBow

ΕΠΙΠΕΔΟ 60 (EUNE)
Συνολικά Upvotes
Δημιουργία συζήτησης