: Ο Hercules έκανε πρόσφατα έναν οδηγό γι' αυτό. **OP.GG** Δες [εδώ](http://boards.eune.leagueoflegends.com/el/c/community-creations-el/WTlcqgiZ-opgg-rerord-your-games).
----------------------- Spectate by op.gg ----------------------- =================== KR: ░╘└╙ ░µ╖╬╕ª ├ú┤┬ ┴▀└╘┤╧┤┘. EN: Finding other LOL directory path.. =================== The system cannot find the path specified. The system cannot find the path specified. =================== KR: LOL ░µ╖╬╕ª └┌╡┐└╕╖╬ ├ú└╗ ╝÷ ╛°╜└┤╧┤┘. ╡╡┐≥╕╗┐í╝¡ ░ⁿ└ⁿ╟╧▒Γ ╣«┴ª ╟╪░ß└╗ ║╕╜├╕Θ 100 ╟╪░ß ╡╔ ╝÷ └╓└╕┤╧, ├ñ╞├╣µ┐í╝¡ ▒ª╚≈ ╗τ╝¡ ░φ╗²╟╪╝¡ ╣░╛ε║╕┴÷╕╢╝╝┐Σ EN: Cannot found LOL directory path for automatic. Please see our spectate help page: http://eune.op.gg/help/observer =================== Press any key to continue . . . μετα το run μου βγαζει αυτο any tips?
σχόλια από Rioter

JTKING13

ΕΠΙΠΕΔΟ 30 (EUNE)
Συνολικά Upvotes
Δημιουργία συζήτησης