σχόλια από Rioter
: > [{quoted}](name=konmak123,realm=EUNE,application-id=EKsP5gg2,discussion-id=ijP0nLX1,comment-id=,timestamp=2017-08-16T12:22:54.517+0000) > > I would like to play on a Greek Server with my friends because in Greece League players are so many and i think it would be better to have one Greek Server like Korean,Turkey,Brasil...So please Riot Games make a Greek Server and if someone want to change from EUNE to GR then let him change the Server with only 1 IP like Turkey so many .?. πόσοι είναι δηλαδή .?.
Εμ ξέρω πως παίζουν πολλά χιλιάδες μπορεί και ένα εκατομύριο και πιστεύω πώς θα ήταν ωραίο να είχαμε έναν Ελληνικό σέρβερ
σχόλια από Rioter

MG Pulse

ΕΠΙΠΕΔΟ 148 (EUNE)
Συνολικά Upvotes
Δημιουργία συζήτησης