Odysejaod 4 do 2 ulepszeń

Witam szukam ludzi który chcieli by zrobić zadania z odysei na EUW wszystkie zadania za rzeźi, Jeśli jesteś chętny/a Zaproś do znajomych NICK: Patronal15 {{sticker:slayer-jinx-catface}} {{sticker:darius-angry}} {{sticker:draven-pose}}
Share
Report as:
Offensive Spam Harassment Incorrect Board
Cancel