bölge değişikliği hakkında

Merhaba, Ben uzun zamandır LOL oynamıyorum. şimdi tekrar oynamak istiyorum. Hesabım EU WEST gölgesinde kalmış ve giriş yapamıyorum. Hesabımı TÜRKİYE gölgesine aktarır mısınız. Lütfen bana yardımcı olun. Teşekkür ederim.
Share

We're testing a new feature that gives the option to view discussion comments in chronological order. Some testers have pointed out situations in which they feel a linear view could be helpful, so we'd like see how you guys make use of it.

Report as:
Offensive Spam Harassment Incorrect Board
Cancel