Sexism in the Riot office

Seksisme bij maker League of Legends, 'zo is de game-industrie'
Überhaupt maken vrouwen al minder kans bij Riot Games, omdat zo'n 90 procent van LoL-spelers man is. Dat zo weinig vrouwen de game spelen is wellicht niet zonder reden, want in het spel hebben ze het vaak zwaar. Van der Laarse beaamt dat het seksisme in de industrie hetzelfde is als in de game-community's zelf.
It is in Dutch but you can google translate it, if you can not read it :)
Share
Report as:
Offensive Spam Harassment Incorrect Board
Cancel