Žádost Riot o možnost ospravedlnit se.

Prosím, můj bratr dal do této hry peníze, a tak jsem mu nemohl zakázat k tomuto účtu přístup. Každý má sourozence a kdo ne, měl by býti empatičtější. Proto s prosíkem žádám kladnou řešivou odpověď od aspoň někoho. Já vím, je to hrubě proti pravidlům a strašně se za to stydím a proto bych se rád ospravedlnil. Chci ukázat že unban jde. Permanentní ban není na vždy, lze za danných okolností vymazat a odemčít nazpět účet. Děkuji naší RIOT Support za kladné řešení - <33 Riot. S pozdravy, Daemonak.
Share
Report as:
Offensive Spam Harassment Incorrect Board
Cancel