Dutchs players for low skilled rank team

Hallo allemaal. Ik heb gisteren een nieuw team aangemaakt met als naam blomdation. Zelf ben ik net pas ranked Ben op zoek naar low skilled spelers die willen joinen. Top, jgl mid en supporter. Samen kunnen we groeien naar een leuk goed team. Lijk dit je wat..post maar hier onder je leeftijd en waar je wilt spelen
Share

We're testing a new feature that gives the option to view discussion comments in chronological order. Some testers have pointed out situations in which they feel a linear view could be helpful, so we'd like see how you guys make use of it.

Report as:
Offensive Spam Harassment Incorrect Board
Cancel