Opzoek naar 2-3 mensen om vanavond wat ranked to spelen met teamspeak.

Hey, Wij zoeken nog wat mensen om vanavond wat ranked te spelen liefst tussen silver en Gold.
Share
Report as:
Offensive Spam Harassment Incorrect Board
Cancel