DutchTeam LF ADcarry / Jungler

Beste mensen! Wij zijn een volledig Nederlands team, En wij spelen bij een Nederlandse vereniging. Helaas is onze support uit het team gegaan, waardoor wij nu dus een nieuwen AD of jungler nodig hebben. Wij bieden een gratis coach voor ons team, en spelen ESL (online toernooien) en lan partys. (niet verplicht) Te tickets regelen wij voor jullie, dus gratis omdat het gewoon geweldig is daar. Als je interese hebt om bij ons geweldige team te komen, Add me in game IGN: EcE Mehatchy And we will speak soon <3 {{sticker:sg-soraka}}
Share

We're testing a new feature that gives the option to view discussion comments in chronological order. Some testers have pointed out situations in which they feel a linear view could be helpful, so we'd like see how you guys make use of it.

Report as:
Offensive Spam Harassment Incorrect Board
Cancel