Rioter Comments
Ollioxis (EUW)
: NL TEAM
ik zoek naar een nederlands ranked team

Kazushi Sakuraba

Level 160 (EUW)
Lifetime Upvotes
Create a Discussion