Uwaga: Wprowadzamy regularne prace konserwacyjne serwerów

Hej! Nasze centra danych oraz infrastruktura sieciowa wymagają przeprowadzania wielu prac konserwacyjnych by utrzymać je w nienagannym stanie. Przez lata przeprowadzaliśmy te prace często, ale dość nieregularnie, co było bardzo niewygodne w ich przygotowaniu, przeprowadzaniu oraz informowaniu o nich graczy na całym świecie. Z tego powodu chcemy ulepszyć proces przeprowadzania prac konserwacyjnych ustanawiając cykl, w którym będą one miały miejsce. Dzięki temu będziemy mogli systematycznie wykonywać niezbędne prace. Prace będą przeprowadzane teraz w co drugą środę, w godzinach wszesnoporannych czasu europejskiego. Będzie to środa między patchami, i dzień ten może ulec zmianie, jeżeli patch zostanie przesunięty. Faktyczny wpływ na graczy będzie zależał od zakresu wymaganych prac - od żadnego, przez wyłączone gry rankingowe, do całkowitego wyłączenia serwerów. W przypadku tego ostatniego całkowity czas wyłączenia serwerów może nie być określony i będziemy z niego korzystać tylko wtedy, gdy będzie to konieczne. Oczywiście, gdy to tylko możliwe, chcemy przeprowadzać te prace tak, by gracze nawet ich nie zauważyli. Systematyczność prac konserwacyjnych zapewni ich przewidywalność i powinna zredukować negatywny wpływ na graczy. Tutaj znajduje się harmonogram dla wszystkich europejskich serwerów, który czasowo pokrywa się z harmonogramem patchów: EUNE - Czas rozpoczęcia: 03:00; kolejki rankingowe wyłączone: 01:30 czasu polskiego EUW - Czas rozpoczęcia: 05:00; kolejki rankingowe wyłączone: 03:30 czasu polskiego **Kolejne prace konserwacyjne odbędą się w środę, 17 lutego.** Jutro przeprowadzimy nasze pierwsze prace konserwacyjne w nowym cyklu i będą one wymagać całkowitego wyłączenia serwera EUW. Prace te nie będą miały żadnego wpływu na serwery EUNE, Turcji oraz Rosji. Będziemy pracować nad infrastrukturą sieci w Amsterdamie. Więcej informacji znajdziecie na stronie ze statusem serwerów.
Podziel się
Zgłoś jako:
Wulgarne Spam Nękanie Niewłaściwe Forum
anuluj